รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 สุภาวรรณ SCG Express 31 ส.ค. 2563
2 กนกวรรณ SCG Express 24 ส.ค. 2563
3 ก้าน น้อยกาญจนะ SCG Express 21 ส.ค. 2563
4 ภิร 19 ส.ค. 2563
5 จำรัส 12 ส.ค. 2563
6 วิเชนทร์ เขียวหวาน 11 ส.ค. 2563
7 1111 10234563 11 ส.ค. 2563
8 ณัฐนี 22 ก.ค. 2563
9 พัชรินทร์ ชัยเบศร์ 05 มิ.ย. 2563
Engine by shopup.com